Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A kedvezményezett neve: MIXTURA Kft.
A projekt címe: A MIXTURA Kft. prototípus fejlesztésének megvalósítása
A szerződött támogatás összege: 39.558.381 Ft
A támogatás mértéke: 52,4%
A projekt tartalma: A K+F+I projekt eredményeként kifejlesztésre kerülő termék teljes formai szabadságot biztosíthat a tájépítészeknek, építészmérnököknek, belső építészeknek a feldolgozási terület tekintetében. A felsorolt szempontok szerinti termék kifejlesztésénél alapvetően 4 területre bonthatjuk a prototípus kifejlesztéséhez szükséges vizsgálatokat és fejlesztési folyamatokat jelen K+F projekt során. Az első terület a kötőanyag meghatározása. Ennél a pontnál meg kell határozni a nyitott időt, mi az az idő, amire szüksége van a kötőanyagnak a megkötésre az egyes kavics típusoknál. Emellett a filmkeménységet is meg kell határozni továbbá a sárgulási hajlamot kell vizsgálni. A projekt során vizsgálni szükséges, hogy mi a minimális filmképzési hőmérséklet és a tolerálható nedvességtartalom. Ezek meghatározása rendkívül fontos, a megrendelői igényekre szabható termék kialakításához. A második terület a töltőanyag meghatározása. Itt a kötőanyagok által összefogott kavicsokat kell meghatározni, szennyezettség,
szemcseméret, szemcsealak, sűrűség, víztartalom, fagyállóság tekintetében. A harmadik terület a burkolat termék meghatározása. Itt a legfontosabb a mechanikai tulajdonságok vizsgálata, mint a hajlító szilárdság, nyomó szilárdság, rugalmassági modulus, húzó szilárdság, kopásállóság, felületi keménység, hővezetés, hőtehetetlenség, vízáteresztés, vízlefolyás, fagyállóság, hőállóság, időjárás állóság, öregítés. A kémiai tulajdonságok vizsgálata során ki kell fejleszteni a színtartósságot és a vegyszerállóságot. Emellett vizsgálatok eredményeként szükséges meghatározni a burkolat felhasználáshoz szükséges alépítmény a tömörségi, vízáteresztési, szilárdsági, illetve stabilitási jellemzőit. A negyedik terület a burkolat bedolgozási technikájának meghatározása (alkalmazástechnika). E folyamat során szükséges meghatározni az alépítmény minimális és maximális rétegvastagságságát a terhelés függvényében. Vizsgálni kell a dilatációképzést a szegélyképzést, a gépi bedolgozás nehézségét, a kézi burkolatkészítést, illetve a bedolgozás eszközeit. Meg kell határozni a bedolgozási körülményeket és a betervezéshez és a beépítéshez szükséges
engedélyeket. Jelenleg nem ismert, hogy milyen paraméterekkel kell a burkolóanyagot előállítani annak érdekében, hogy a vevő igényeinek és a kihelyezési területen jelentkező környezetnek és terhelésnek a lehető legjobban megfeleljen. A fent ismertetett kutatás-fejlesztési folyamat során ezen szempontok is meghatározásra, kidolgozásra kerülnek, melynek révén a projekt keretében olyan MIXTON termékcsalád prototípus kerül kifejlesztésre, melly lehetővé teszi a vevő igényeire szabott termékek előállítását.
A projekt befejezési dátuma: 2019.12.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-02087